Temperatur 2022

Sol och värme

Här är medeltemperaturen utomhus i Malmö under förra året, 2022. Intressant att se att det några gånger under året blev riktiga kallras där tempen sjönk hastigt. Det fanns så klart även några tillfällen där det blev rejält varmare på kort tid.

By Håkan Dahlström

Hi! I am Håkan. I am the author of this website. I work with IT and photography is my hobby. I also like to travel and cooking. Living in Malmö, Sweden.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.