MySQL Binary Logs äter upp diskutrymme

Hade problem med att utrymmet på disken på min webbserver åts upp i alarmerande hastighet. Disken är totalt på 60Gb och ledigt utrymme minskade med ungefär 1% per dag utan att jag förstod varför. Jag kunde se på mina backuper att de var ganska konstanta i storlek så det var klart att det var något annat som tog upp plats. Det visade sig vara MySQL:s Binary Logs som växte ordentligt. Jag hittade dock ett sätt att rensa äldre loggar så att jag kunde frigöra utrymme på disken. Det var tyvärr en manuell operation och jag får se om jag hittar något sätt att automatisera detta på så jag inte fyller upp disken i framtiden.